Partners

En framgångsfaktor för att lyckas med vårt uppdrag att förenkla för företag är att vi tar armkrok med andra initiativ i samma anda. Vi vill undvika dubbelt arbete och istället hjälpa varandra framåt.

Sverige 3.0 - en kärleksfull revolution i entreprenörskapets anda

Det finns mycket som behöver förändras i strukturer, attityder och regelverk. Sverige 3.0 kallar det för S.K.A.V och menar att de återkommande skaven för företagare och entreprenörer är Skatter, Krav, Attityder och Vinst. Förenkla på riktigt gillar Sverige 3.0! Läs gärna mer om dem och deras tillväxtagenter.

Entreprenörsregionen – Sveriges företagsrikaste region

Tillsammans med Entreprenörsregionen ska vi genomföra ett pilotprojekt om strandskydd. Fyra län och elva kommuner representeras när piloten startar i slutet på oktober. Resultatet presenteras i februari-mars 2013 och resan dit kan du självklart följa här på förenklasajten.

Nyfiken på Entreprenörsregionen?

 

Bolagsverket vill minska uppgiftslämnandet

 Istället för att alla myndigheter ska begära in samma uppgifter jobbar Bolagsverket på att öka återanvändningen av uppgifter. De bjuder in till dialogmöte med myndigheter och näringsliv där bland annat Förenkla på riktigt finns med på gästlistan. Läs gärna mer om arbetet.

Tillväxtverket vill ha enklare regler

Under parollen ”Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag” driver Tillväxtverket sitt arbetet med att förenkla för företag. Tillsammans med Tillväxtverket har Förenkla på riktigt en referensgrupp som hjälper oss att styra arbetet på rätt väg. Vi deltar också i Tillväxtverkets förenklingsforum. Läs gärna mer om enklare regler.

Skogsstyrelsen förenklar

Precis som länstyrelserna har även Skogsstyrelsen fått i uppdrag att förenkla företagens vardag. Det gillar vi! Självklart följer vi – och samarbetar när tillfälle ges – deras arbete med att göra det enklare att äga och bruka skog. Följ Skogsstyrelsens arbete du också!