Dokumentarkiv

Titel Datum Typ Kommentarer
Faktablad om förprövning...2015-01-12PDF0
En enklare bygglovsprocess2015-01-08PDF0
OnePage, Förenklas kontaktpersonsmöte,...2014-12-03Google-dokument0
Mötesdokumentation, Förenklas...2014-12-03PDF0
Behovsanalys, företag2014-11-20PDF0
Strandskydd – processjämförelse...2014-10-13PDF0
En modell för samverkan –...2014-10-07PDF0
Markavvattning – processkartläggning2014-10-07PDF2
Dokumentation: Förenklapussel...2014-09-02PDF0
Landsbygdsdirektörernas och...2014-09-02PDF0
Frukostseminarium i Visby...2014-06-24PDF0
Handlingsplan för en enklare...2014-06-17PDF0
En bra och effektiv kontakt...2014-06-02PDF0
”Save the date!”...2014-05-21PDF0
”Tillit, samarbete &...2014-05-16PDF0
Bilaga 5, Landet runt2014-04-02PDF0
Bilaga 4, Sammanställning...2014-04-02PDF0
Bilaga 3 – Förenklas...2014-04-02PDF0
Bilaga 2 – Utvärdering...2014-04-02PDF0
Bilaga 1 – Översikt...2014-04-02PDF0
Delrapport 3, Förenkla på...2014-04-02PDF0
Samlad fastighetsspecifik...2014-03-27PDF0
Möte med länsstyrelsernas...2014-02-13PDF0
Dokumentation, kontaktpersonsmöte...2014-02-13PDF0
Kontaktpersoner, Förenkla...2014-01-31PDF0
Från lantbrukare till butiksägare:...2013-12-16PDF0
Minirapport, Förenkla på...2013-12-09PDF0
Gotlands handlingsplan för...2013-08-16PDF0
Förenklaförslag jordförvärvslagen2013-05-16PDF0
Statistik jordförvärvslagen2013-05-16PDF2
Bilaga 3 till delrapport 2:...2013-03-27PDF0
Bilaga 2 till delrapport 2:...2013-03-27PDF0
Bilaga 1 till delrapport 2:...2013-03-27PDF0
Delrapport 22013-03-27PDF0
Mötesdokumentation 4-5 mars2013-03-12PDF0
Möte med länsstyrelsernas...2013-03-08PDF0
Referensgruppens möte 21...2013-02-22PDF0
Nationellt förenkladygn 29-30...2013-02-19PDF0
Nationellt förenkladygn 29-30...2013-02-19PDF0
Pilot strandskydd2013-02-18PDF1
Brukarundersökning2012-11-27PDF0
Minirapport till landshövdingarna2012-10-11PDF0
Förenkla i tidningen Land2012-09-07PDF0
Anna-Karin Hatt om svensk...2012-08-22Video0
Förenklavägg i Kronoberg2012-08-02PDF0
Filmklipp från länsstyrelsernas...2012-06-20Video4
Återblick 11-12 juni2012-06-19PDF0
Kommunikation på förenklamöte,...2012-06-18PDF0
Inledning på förenklamöte...2012-06-18PDF0
Länsstyrelsegemensamt förenklamöte,...2012-06-18PDF0
Landet Runt – goda exempel...2012-06-18PDF0
Förenkla i Västernorrland2012-04-11Google-dokument0
Mediasammanställning Tillsynsvecka...2012-04-02PDF0
Delrapport 1 till regeringen,...2012-03-30PDF0
Bilaga 1 till delrapport 1:...2012-03-30PDF0
Bilaga 2 till delrapport 1:...2012-03-30PDF1
Strategiskt samtal med företagare2012-03-27Video0
Förenkla i Södermanland2012-03-16Google-dokument0
Vardagsförenkling i Östergötland2012-03-15Google-dokument0
Förenkla i Värmland2012-03-15Google-dokument0
Möte på Länsstyrelsen i...2012-03-13Google-dokument0
Möte på Länsstyrelsen i...2012-03-06Google-dokument0
Innovativt nationellt förenklamöte...2012-02-20Video0
Västmanland förenklar på...2012-02-17Google-dokument0
Vad irriterar företagen sig...2012-02-10PDF0
Möte på Länsstyrelsen i...2012-02-09Google-dokument0
Kristina Alsér – Sammanfattning...2012-02-06Video0
Förankringsmöte Jämtlands...2011-12-14Google-dokument0
Förankringsmöte Kalmar län2011-12-13Google-dokument0
Förankringsmöte Örebro...2011-12-09Google-dokument0
Samhällsekonomiska effekter...2011-11-26PDF0
Förankringsmöte Gävleborgs...2011-11-24Google-dokument0
Förankringsmöte Stockholms...2011-11-24Google-dokument0
Förankringsmöte Norrbottens...2011-11-22Google-dokument0
Förankringsmöte Hallands...2011-11-18Google-dokument0
Förankringsmöte Västerbottens...2011-11-17Google-dokument0
Förankringsmöte Dalarnas...2011-11-11Google-dokument0
Förankringsmöte Uppsala...2011-11-09Google-dokument0
Förankringsmöte Gotlands...2011-10-12Google-dokument0
Projektledningsmöte –...2011-09-26Google-dokument0
Projektbeskrivning 2011-092011-09-13Presentation0
Inga dokument hittades. Bredda din sökning och försök igen.