På rätt väg

I veckan som gått träffades landets länsråd. Statssekreterare Marita Ljung deltog och pratade bland annat om vikten av att alla länsstyrelser prioriterar förenklingsarbetet. I vår första delrapport till Näringsdepartementet konstaterade vi att länsledningarnas engagemang är a och o för att uppdraget ska lyckas. Det känns väldigt skönt att få det bekräftat av Marita Ljung.
På mötet lyfte länsråden fram fyra saker som är centrala för att nå målet om en enklare vardag för företagen.
  • Företagen lyfter främst fram attitydfrågor och handläggningstider; man vill få ett samlat besked från oss.
  • Mycket handlar om bemötande. Företagen är våra kunder och vi vill att de ska vara nöjda! Det är viktigt för dem att kunna följa sitt ärende och få kvittens.
  • Ett tydligt ledarskap är viktigt.
  • Det kan vara svårt för nya handläggare när sökanden är mycket krävande. Det är viktigt med ett besked oavsett om det är negativt eller positivt.
Punkterna tyder på och bekräftar att vår påbörjade vandring mot en enklare vardag för företagen går åt rätt håll. En arbetsvecka kan knappt sluta på ett bättre sätt. 
Foto: Regeringskansliet

Arkiverat under: Blogginlägg - ,
Skrivet av:

Förenkla för en märkbart positiv förändring i företagens vardag – mer tid till nya idéer, utveckling och tillväxt.

Förenkla på riktigt