Delrapport 2

På uppdrag av Näringsdepartementet arbetar landets länsstyrelser med projektet Förenkla på riktigt! som ska skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Samordningen leds av Länsstyrelsen i Kronoberg.  Idag skickades den andra delrapporten till Näringsdepartementet.

Sedan uppdraget drog igång i mitten av 2011 har ett intensivt arbete pågått för att samla in synpunkter från företag, följa upp brukarundersökning, samverka med andra myndigheters förenklingsuppdrag och prata med länsstyrelserna själva om vad som behövs för att vi ska kunna bidra till en positiv förändring i företagens vardag. 

Många av de förslag som tagits fram av företagen själva pekar mot kortare handläggningstid, tydligare information, bättre tillgänglighet och bra service. Brukarundersökningar som gjorts påvisar att det är svårt att nå handläggare på länsstyrelserna och att webbplatsen inte fungerar optimalt. 

- Många saker kan tyckas självklara, som att det ska vara lätt att hitta rätt person och lätt att hitta information, men det är stora system och 21 myndigheter som ska hjälpas åt att hitta och implementera smarta lösningar, säger Malin Persson, en av processledarna för Förenkla på riktigt!

 

Förenkla på riktigt! kommer fortsätta att arbeta för att länsstyrelserna ska utvecklas mot ett mer kundorienterat perspektiv. Där blir centrala insatser att utveckla webbplatsen för att kunna möta de behov kunderna har samt att arbeta med telefoni, bemötande och service ännu tydligare än idag.

Genom Förenkla på riktigt! har vi möjlighet att jobba med utbildningar och verktyg för länsstyrelserna men det krävs också ett starkt och modigt ledarskap för att få till reella förändringar och att förflytta våra perspektiv, säger Landshövding Kristina Alsér.

 

Mer information:

Arkiverat under: Blogginlägg - ,
Skrivet av:

 • bertil

  Tips på
  enklare landsbygdsutveckling

  Man
  skulle faktiskt kunna bygga fast stränderna är tillgängliga för
  alla. Om det byggs 50 meter längre upp från stranden och man får
  göra en tomtmarkering i en fyrkant på ca 500 kvm som markägaren
  får ta i anspråk och bara bygga inom den rutan.

  Inom
  denna tomtruta skulle det få plats med ett fritidshus på ca 35 kvm
  samt ett litet förråd att ha saker i och ett utedass och även en
  grill.

  Sedan
  är det lätt för Länsstyrelsen och kommuner att se om något har
  byggts utanför tomtrutan och då kan man bli skyldig att återställa
  detta. På så sätt kan fler få chansen att bygga vid stränderna
  och även de som vill gå vid stränderna kan få göra det.

  Det
  skulle skapas mer arbete och en ökning av befolkningen på
  landsbygden och fler skulle kunna handla och utnyttja affärerna på
  landsbygden mer.

  Djur
  och växtlivet skulle också kunna få vara ifred vid stranden. Just
  för att all byggnation måste vara i tomtrutan.


  skulle allemansrätten och strandskyddet kunna samarbeta. Det skulle
  sättas upp skyltar vid stranden välkommen att bada och vistas här.
  Så att folk inte avskräcks från att komma till stranden även om
  det står ett hus 50 m upp.

 • bertil

  Länsstyrelsen
  hindrar landsbygdsutvecklingen


  de flesta håll i landet har det inte blivit lättare alls att få
  bygga i strandnära lägen, och särskilt inte där avsikten var att
  underlätta. Byggandet i strandlägen har gått i motsatt riktning
  sedan lagen ändrades 2009. Det har hunnit bli år 2013 ännu har
  denna lag inte kommit igång.

  Lättnadsreglerna
  i strandskyddet kom faktiskt till för att underlätta för
  landsbygden att överleva.

  Länsstyrelsen
  fortsätter och stoppar nästan allt byggande i strandnära lägen.

  Den
  nya lagen om strandskydd som kom 2009 och bör verkligen ändras så
  att Länsstyrelsen inte har rätt att pröva och upphäva
  strandskyddsdispenser som det är idag.

Förenkla för en märkbart positiv förändring i företagens vardag – mer tid till nya idéer, utveckling och tillväxt.

Förenkla på riktigt